Σύμφωνα με το ΦΕΚ τοποθετούνται στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, για θητεία τριών (3)ετών, οι κάτωθι εισαγγελικοί λειτουργοί:

Α. Ως τακτικά μέλη, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, οι:

1) Χρήστος Μπαρδάκης του Δημητρίου, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, ως Προϊστάμενος του Τμήματος.

2) Παναγιώτης Καψιμάλης του Γεωργίου, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

3) Αθανασία Βλάχου του Νικολάου, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

4) Νικόλαος Ποιμενίδης του Αντωνίου, Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιά.

Β. Ως αναπληρωτές αυτών, με μερική απασχόληση, οι:

1) Κυριακή Στεφανάτου του Νικολάου, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

2) Παναγιώτα Φάκου του Ανδρέα, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

3) Δημήτριος Πιέρρος του Νικολάου, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

4) Ελένη Μαυροπούλου του Ηλία, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, και

Γ. Ως επίκουρα μέλη, οι:

1) Αντωνία Γεωργίου του Σωτηρίου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

2) Παναγιώτα Ιωαννίδου του Κωνσταντίνου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

3) Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

4) Κωνσταντίνα Κοντογιάννη του Βασιλείου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

5) Κατερίνα Κολιοκώστα του Γεωργίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

6) Βελισάριος Χολής του Σπυρίδωνα, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

7) Μιχαήλ Μιχαλόπουλος του Δήμου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

8) Σοφία Διπλοΐδου του Φωτίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

9) Χαρίκλεια Χοβαρδά του Θεοδοσίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: patrastimes.gr