Απαλλάσσονται οι δικηγόροι από την καταβολή τους, σύμφωνα με διάταξη που πέρασε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρατείνεται σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) η αναστολή υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για τη νέο Οικογενειακό Δίκαιο, που κατατέθηκε από υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται και σχετική ρύθμιση.

Ειδικότερα, το άρθρο 27 του νέου νόμου αναφέρεται στην «Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις».

Το κείμενο της διάταξης έχει ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστηµα από 1ης.6.2021 έως 31.8.2021, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων».

Πηγή: patrastimes.gr