Τέσσερις άμεσες αλλαγές έρχονται στη φορολογία. Πρόκειται για αλλαγές που έχουν να κάνουν κυρίως με τη φορολόγηση εισοδημάτων ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πιθανότατα εντός της εβδομάδας.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

– η θέσπιση αυτοτελούς τρόπου φορολόγησης των μετοχών που δίνονται δωρεάν στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Με το υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης που ισχύει από τον περασμένο Δεκέμβριο για τις παροχές σε είδος εφόσον διακρατηθούν οι μετοχές που αποκτώνται για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών, ή 36 μηνών υπό ειδικότερους όρους, τότε φορολογούνται ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή 15% και 5% για τίτλους νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά περίπτωση. Δηλαδή με την διάταξη που εισάγεται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επεκτείνεται το παραπάνω καθεστώς και στα προγράμματα διάθεσης δωρεάν μετόχων.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στη προσέλκυση στελεχών στις επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

– θέσπιση φορολογικού κινήτρου για την μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών συνταξιούχων στην Ελλάδα. Το κίνητρο θα πάρει τη μορφή επίπεδης (flat) φορολόγησης του εισοδήματος από συντάξεις που εισπράττεται στο εξωτερικό με συντελεστή 7%. Προϋπόθεση για να καρπωθεί ένας συνταξιούχος το ειδικό καθεστώς φορολόγησης είναι να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και να μεταφέρει στη χώρα μας και τη φορολογική του κατοικία. Η σχετική διάταξη θα προβλέπει ευνοϊκή φορολόγηση και των υπόλοιπων εισοδημάτων που αποκτά ο αλλοδαπός συνταξιούχος στο εξωτερικό

– η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικών προσώπων. Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα είναι για την τρέχουσα χρήση και θα φθάνει ακόμη και στον μηδενισμό της. Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα δίνεται ακόμη και σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είχαν μείωση του τζίρου τους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 5%. Για τις επιχειρήσεις που είχαν μείωση τζίρου το πρώτο εξάμηνο κατά τουλάχιστον 35% η προκαταβολή θα είναι μηδενική. Το ίδιο ισχύει και για τις εποχικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που κατά το γ’ τρίμηνο του 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του τζίρου τους

– νέες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr