Το υπουργείο Οικονομικών θα αποδεσμεύσει τα πρώτα 300 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιδοτηθούν οι δόσεις των δανείων σε όσους υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τα τέλη Μαΐου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι πρώτες επιδοτήσεις αφορούν 10.000 πληττόμενες από την πανδημία μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους το κράτος σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΙ» , θα επιδοτήσει για 8 μήνες τις δόσεις των επιχειρηματικών τους δανείων. Η πρώτη καταβολή θα είναι διπλή και θα αφορά την επιδότηση των δόσεων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Σε εξέλιξη είναι από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και η επεξεργασία των υπολοίπων αιτήσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί από επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επιλέξιμοι να μπουν στην επόμενη φάση, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ξεκινήσει η καταβολή στις τράπεζες των επιδοτήσεων για τους 8 μήνες των δόσεων των επιχειρηματικών τους δανείων.

Τα ποσά των ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ξεκινούν από 600 ευρώ και φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ ανά δόση δανείου. Οι πρώτες επιδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια.

Οι επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα ή καταγγελμένα δάνεια, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν σε ρύθμιση του δανείου τους με τις πιστώτριες τράπεζες και στη συνέχεια να αιτηθούν ένταξης στο πρόγραμμα για την 8μηνη επιδότηση των δανείων τους.

Μετά το πέρας της 8μηνης επιδότησης των δανείων τους οι δικαιούχες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δικαιούνται, μετά από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, να διεκδικήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (8-18 μήνες) και διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των δανείων τους από τις τράπεζες, που φτάνουν μέχρι και σε «κούρεμα» χρέους.

Ειδικότερα:

Α. Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου οι τράπεζες πρέπει:

1) Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλαδή όσο διαρκεί η επιδότηση) και

2) να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής, ή/και
  • διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και
  • διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, συν οφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ), ή/και
  • επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, και

3) να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Β. Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες πρέπει:

1) Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης,

2) Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Όσον αφορά την συνεισφορά του δημοσίου στην επιδότηση για 8 μήνες των επιχειρηματικών δανείων αυτή, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
  • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Πηγή: patrastimes.gr