Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης, Οικονομικών και Τοπικής Οικονομίας, του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει  οι θεωρήσεις αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν θεωρήσει τις άδειές τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, να καταθέσουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, προς την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με συνημμένα τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών
  2. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές
  3. Έντυπο Ε1 των τελευταίων τριών (3) ετών
  4. Έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών
  5. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’ 1199 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και η προσκόμιση Παραβόλου 15 ευρώ, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]

Πηγή: patrastimes.gr