Θωρακίζονται η Ακρόπολη και η Αρχαία Αγορά από τα όμβρια ύδατα. Με ομόφωνη απόφασή του το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του δικτύου αποστράγγισης από την περιοχή της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης απευθείας στο οργανωμένο δίκτυο ομβρίων της πόλης.

Πρόκειται για τη Β’ Φάση της υδραυλικής προμελέτης, η οποία προβλέπει την κατασκευή ανοιχτού επιφανειακού αγωγού που θα απορρέει στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της Αποστόλου Παύλου, ακολουθώντας τις κλίσεις του εδάφους.

Η προμελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο των συνολικότερων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υλοποιούνται με τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

Πρόσφατα εγκρίθηκε η ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής που αφορά το έργο της διευθέτησης των όμβριων υδάτων στην περιοχή της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης. «Η υλοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης ξεκινά άμεσα», σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα τελευταία δέκα χρόνια

Το ζήτημα της διαχείρισης των όμβριων υδάτων απασχολεί τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ τα τελευταία δέκα χρόνια.

Πλημμυρικά φαινόμενα όπως αυτά που σημειώθηκαν το 2013, αλλά και πολύ πιο πρόσφατα, έστρεψαν τους προβολείς της δημοσιότητας στο πρόβλημα.

Το υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνει ότι τον Ιούλιο του 2014 εγκρίθηκε προμελέτη για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της Ακρόπολης, όπως και μελέτη για τη στερέωση των ασταθειών στα βραχώδη πρανή, κατά μήκος των νοτιοδυτικών προσβάσεων στην Ακρόπολη…

«Εκτοτε το θέμα των πλημμυρών της Ακρόπολης δεν φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα το ΥΠΠΟΑ», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Οι έντονες βροχοπτώσεις της 28ης Ιουνίου 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την κατάπτωση τεμαχών βράχων και λίθων στον βόρειο περίπατο της Ακρόπολης, από την Κλεψύδρα μέχρι το εργοταξιακό αναβατόριο, με συνέπεια ο βόρειος περίπατος να παραμείνει κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Εδώ και έναν αιώνα

Μεγάλη ποσότητα των επιφανειακών υδάτων διέρχεται από τα Προπύλαια της Ακρόπολης και στραγγίζει, εδώ και έναν αιώνα, στην επίχωση του ανδήρου, δυτικά του βάθρου του Αγρίππα.

Αυτό έχει ως συνέπεια «τη σημαντική καθίζηση» της επίχωσης, η οποία «συνδέεται άμεσα με την κλίση που παρουσιάζει το βάθρο».

Πρόσφατα η επίχωση στεγανοποιήθηκε με «πατημένο» χώμα και «θα ακολουθήσουν εργασίες διασφάλισης της ευστάθειας του βάθρου με την κατασκευή ικριώματος». Τα νερά της βροχής επιφέρουν και άλλες βλάβες.

Η ορμή με την οποία κυλούν από το πλάτωμα του Βράχου της Ακρόπολης προς τη Βόρεια Κλιτύ και την Αρχαία Αγορά προκαλεί σημαντικές φθορές στα μνημεία (στις σωζόμενες τοιχοποιίες, σε τμήματα της Παναθηναϊκής Οδού, σε στερεωτικές επεμβάσεις κ.λπ.) και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα στο χώρο της Ποικίλης Στοάς, στην οδό Αδριανού.

Η εκπόνηση της μελέτης

Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με την προμελέτη που εγκρίθηκε πρόσφατα από το ΚΑΣ, επισημαίνει το υπουργείο Πολιτισμού.

Η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής της Β’ Φάσης, που ήδη ξεκίνησε, «περιλαμβάνει την ακριβή χάραξη της όδευσης του επιφανειακού αγωγού, δεδομένου ότι πολλές από τις επιχώσεις, από τις οποίες θα διέλθει, χρήζουν όχι μόνον περαιτέρω διερεύνησης και αρχαιολογικής τεκμηρίωσής τους, αλλά και σωστικών μέτρων προστασίας των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων…».

Πηγή: patrastimes.gr