Από όλα έχει ο μπαξές της φοροδιαφυγής. Το προηγούμενο έτος, με την πανδημία να μονοπωλεί το ενδιαφέρον παγκοσμίως κάποιοι συνέχιζαν με αμείωτους ρυθμούς να πλουτίζουν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος υφαρπάζοντας εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν απάτες πάσης φύσεως. Συγκεκριμένα το 2020 οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 207 έρευνες – ελέγχους ΦΠΑ, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 150 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 73,4%. Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 144 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ και ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ (ΠΟΛ.1200/2015). Κατά το 2020, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν συνολικά σε 20,8 εκατ.ευρώ.
Επίσης το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκαν 1.022 έρευνες που αφορούσαν θέματα όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαύξηση περιουσίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 859 έρευνες (με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 84,0%). Επιπλέον, προέκυψαν συνολικά διαφυγόντα έσοδα και πρόστιμα ύψους €585,1 εκατ. , αυξημένα κατά 128,5% σε σχέση με το 2019 (με τη μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα να ανέρχεται σε €572,5 χιλ. ) καθώς και €880,6 εκατ. αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (με τη μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα να ανέρχεται σε €861,6 χιλ. ).

Ειδικότερα:

-Εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε λογισμικό παραποίησης των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Το 2019 εντοπίσθηκε από την ΥΕΔΔΕ Αττικής κύκλωμα επιχειρήσεων που, με τη χρήση παράνομων λογισμικών, αλλοίωναν το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων που εξέδιδαν μέσω των ΦΗΜ. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, ο έλεγχος στις οποίες συνεχίστηκε και εντός του 2020. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 ολοκληρώθηκαν 21 υποθέσεις με την εντοπισθείσα αποκρυβείσα ύλη να ανέρχεται σε €5,1 εκατ. .

-Εντοπισμός και εξάρθρωση κυκλώματος που μεταξύ άλλων, διέθεσε και πλαστά τραπεζικά καταθετήρια. Πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων με το λογότυπο, τα οποία δεν αναγνωρίζει η Τράπεζα. Τα 114 καταθετήρια που κατάσχεσε και επεξεργάστηκε η ΥΕΔΔΕ Αττικής αφορούν συνολική αξία που υπερβαίνει το €1,5 εκατ. και σχετίζονταν κυρίως με επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις

-Από αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίσθηκε κύκλωμα το οποίο διοχέτευε μεγάλες ποσότητες βιομηχανικού αερίου σε πρατηριούχους πώλησης υγρών καυσίμων, προκειμένου οι τελευταίοι να το διαθέτουν παράνομα ως υγραέριο κίνησης, χωρίς να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, καρπούμενοι τη διαφορά των επιβαρύνσεων σε δασμούς και τέλη μεταξύ των δυο κατηγοριών, καθώς και τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Τα εκτιμώμενα διαφυγόντα έσοδα σε φορολογικό επίπεδο να ανέρχονται σε €10,6 εκατ.. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις υποθέσεων από το ως άνω κύκλωμα, η επεξεργασία των οποίων ολοκληρώθηκε κατά το β΄ εξάμηνο του 2020:

– Ατομική επιχείρηση μεταφοράς υγραερίου στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2015 – 2018 εξέδωσε 302 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €7,5 εκατ. .

– Πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά τις χρήσεις 2015-2018 απέκτησε σε 704 περιπτώσεις, βιομηχανικό αέριο χωρίς τίτλο κτήσης, το οποίο στη συνέχεια διέθεσε ως αέριο κίνησης χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων αξίας. Η αποκρυβείσα ύλη ανέρχεται σε €1,87 εκατ..
-Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εντοπίσθηκαν σημαντικές περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση και στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων:

– Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014- 2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας €41,9 εκατ. και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €26,7 εκατ..

– ΕΠΕ παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €4,6 εκατ..

– Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο εμπόριο απορρυπαντικών, κατά τις χρήσεις 2014-2016, εξέδωσε 7.508 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €7,83 εκατ.

Πηγή: patrastimes.gr