Υποχρεωτική τηλεργασία για το 50% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως προβλέπεται για τις επιχειρήσεις όλης της χώρας, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο μέσα σε μόλις 24 ώρες. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε χθες και προβλέπει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις των εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη». Παράλληλα, ορίζει ότι το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, ώστε κατά την έναρξη και λήξη του οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα, εντός δίωρου. Επίσης, για τον Νοέμβριο αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

 Εξειδικεύοντας τα μέτρα που ελήφθησαν για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι:

α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα ανά την επικράτεια υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Η προαναγγελία του αριθμού των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης σε ΦΕΚ, ήτοι καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Εντυπο ειδικού σκοπού».

γ) Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Επίσης, προβλέπεται η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων με βάρδιες και αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Να σημειωθεί ότι, βάσει των εξαγγελιών της κυβέρνησης, το Σαββατοκύριακο περισσότεροι από 500 κλάδοι και κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) εντάχθηκαν εκ νέου στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, ανά την επικράτεια, που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Αναλυτικά, από σήμερα Τρίτη και για όσες επιχειρήσεις κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων. Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Αλλά και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που θεωρούνται πληττόμενες επειδή οι κύριοι (ή οι δευτερεύοντες με προϋποθέσεις) ΚΑΔ τους εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Ο εργοδότης επιλέγει αν θα θέσει τμήμα ή ακόμη και το σύνολο –δηλαδή το 100% των μισθωτών του– σε αναστολή, κατ’ αρχήν για τον Νοέμβριο.

Τέλος, για δύο μήνες επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ που έληξαν ή λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Πηγή: patrastimes.gr