Παραμένει η νομοθετημένη αναστολή πλειστηριασμών ως μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημική κρίσης. Η αναστολή, ωστόσο, διαδικαστικών πράξεων που έπονται ή προηγούνται του πλειστηριασμού έχει αρνητικές παρενέργειες για την Οικονομία, λειτουργώντας εις βάρος ακόμη και των οφειλετών.

Τρόποι για την επανεκκίνηση διαδικασιών που προηγούνται ή έπονται της διενέργειας πλειστηριασμών, βρίσκονται υπό εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι λύσεις που αναζητούνται δεν θα καταλύουν σε καμία περίπτωση την νομοθετημένη καθολική αναστολή των πλειστηριασμών, αλλά θα διευθετούν ζητήματα που προκύπτουν με πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν «παγώσει», μπλοκάροντας τη λειτουργία της Οικονομίας και λειτουργώντας εις βάρος ακόμη και των ίδιων των οφειλετών.

Η καθολική αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς επιμέρους διακρίσεις που επιβλήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 48998/6.11.2020), έχει δημιουργήσει παρενέργειες για όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες πλειστηριασμών και για την ίδια την Οικονομία.

Με τη γενικευμένη αναστολή πλειστηριασμών, δεν ανεστάλησαν μόνο οι πλειστηριασμοί, αλλά και πράξεις εκτέλεσης που αφορούν πλειστηριασμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (και άρα δεν τίθεται θέμα αναστολής ως μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης) ή πρόκειται να γίνουν (σε αυτή την περίπτωση, οι προπαρασκευαστικές πράξεις δεν θα οδηγήσουν σε πλειστηριασμούς νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο του 2021, επομένως δεν καταλύουν την νομική προστασία που λαμβάνουν οι οφειλέτες εν μέσω της κρίσης).

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ανασταλεί, για παράδειγμα:

– η σύνταξη και κοινοποίηση αναγγελιών σε πλειστηριασμούς που διενεργήθηκαν μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2020, καθώς και πράξεων κατάθεσης,
– η σύνταξη πινάκων κατάταξης σε πλειστηριασμούς για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναγγελίας,
– η εντολή από τους συμβολαιογράφους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την είσπραξη απαιτήσεων από εκπλειστηριάσματα,
– η σύνταξη και μεταγραφή κατακυρωτικών πράξεων,
– η επιβολή κατασχέσεων,
– επίδοση επιταγών προς εκτέλεση.

Το «πάγωμα» των ανωτέρω πράξεων εκφεύγει του προφανούς, το οποίο είναι να μην γίνουν πλειστηριασμοί τη στιγμή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δέχονται το πλήγμα της πανδημικής κρίσης. Αντιθέτως, δημιουργεί αρνητικές παρενέργειες, ακόμη και για τους ίδιους τους οφειλέτες!

Συγκεκριμένα:

α) Η αναστολή στις πράξεις εκτέλεσης που έπονται του πλειστηριασμού, οδηγεί σε αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων από εκπλειστηριάσματα ακόμα και από πλειστηριασμούς που έχουν ήδη διενεργηθεί. Αντιθέτως, η διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών θα πρέπει να εξαιρεθεί από το μέτρο της αναστολής, αφού εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα συμφέροντα οφειλετών, υπερθεματιστών και πιστωτών.

  • Ο οφειλέτης έχει συμφέρον οι δανειστές να πληρώνονται από το εκπλειστηρίασμα το συντομότερο δυνατόν μετά τον πλειστηριασμό, ώστε ο ίδιος να μην επιβαρύνεται περαιτέρω με τόκους υπερημερίας.
  • Ο υπερθεματιστής ο οποίος έχει καταβάλει το ποσό του εκπλειστηριάσματος, θέλει να αποκτήσει το ταχύτερο την κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
  • Οι πιστωτές, πρέπει να ανακτούν σε εύλογο χρόνο τις απαιτήσεις τους. Ταμειακά και λογιστικά αυτό πρέπει να γίνει εντός της τρέχουσας χρήσης για τους πλειστηριασμούς που έχουν ήδη διενεργηθεί.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της διενέργειας του πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής καταβάλλει το ποσό του πλειστηριάσματος, το οποίο ο συμβολαιογράφος οφείλει να καταθέσει άτοκα στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου μετά τη σύνταξη του πίνακα των αναγγελθέντων πιστωτών να τους κατανεμηθεί το εκπλειστηρίασμα και ο οφειλέτης να εξοφλήσει την υποχρέωσή του.

β) Δυσλειτουργίες προκαλεί η αναστολή και των πράξεων εκτέλεσης που προηγούνται του πλειστηριασμού.

Αν η είσπραξη των εκπλειστηριασμάτων είναι κρίσιμη για την ανάκτηση οφειλών από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, ειδικά στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, εξίσου κρίσιμη είναι και η επανεκκίνηση των πράξεων προδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κοινοποιήσεις επιταγών προς εκτέλεση, κατασχέσεις κ.ά.). Διαφορετικά, θα καταστεί εξαιρετικά δυσχερής η εκτέλεση των business plans που συνοδεύουν τις τιτλοποιήσεις των NPLs, αλλά και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Ενδεικτικά, η κοινοποίηση επιταγής προς πληρωμή και η επιβολή κατάσχεσης εμφανίζουν τις συνέπειές τους τουλάχιστον 7 μήνες μετά τη διενέργεια της σχετικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, για κατασχέσεις που επιβάλλονται τον Δεκέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021, ο πλειστηριασμός ορίζεται για τον Σεπτέμβριο 2021, λαμβανομένης υπόψη και της θερινής αναστολής. Το διάστημα αυτό είναι επαρκές τόσο για τη νομική προστασία του οφειλέτη, όσο και για τη δυνατότητά του να προχωρήσει σε συναινετική διευθέτηση ή ρύθμιση της οφειλής με την τράπεζα και να μην οδηγηθεί σε πλειστηριασμό.

Τα παραπάνω έχουν επισημάνει τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης με επιστολές τους προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργο Ζαββό, προτείνοντας η αναστολή να περιοριστεί μόνο στις πράξεις διενέργειας των πλειστηριασμών και αποβολής και να επιτραπεί η επανεκκίνηση ή και η συνέχιση από 1/12/2020 νομικών ενεργειών που εντάσσονται στην εν γένει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και βρίσκονται σήμερα σε προσωρινή αναστολή.

insider.gr

Πηγή: patrastimes.gr