Αρκεί να στείλετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό 4.  Είναι η επιλογή για την κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη

 Συγκεκριμένα υπενθυμίζεται το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό.

Παράλληλα, μπορούν να μετακινήθούν και κατεβάζοντας από το forma.gov.gr την αίτηση επιλέγοντας τον λόγο που θέλουν να μετακινηθούν.

Επίσης σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορει κάποιος να κάνει τα παραπάνω μπορεί και σε ιδιόγραφο χαρτί να γράψει τα ίδια.

 Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

Όνομα/Επίθετο
Διεύθυνση Κατοικίας
Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Πηγή: patrastimes.gr