Σήμερα 12 Νοέμβριου 2020, εκπρόσωποι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας πραγματοποιήσαν τηλεδιάσκεψη με τον Προέδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) κ. Κωνσταντίνο Δέρβο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση που παρουσιάζουν οι φοιτητικές εστίες και τα τα εστιατόρια του Ιδρύματος μας, ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας για την βελτίωση και την αναβάθμιση τους. Πιο συγκεκριμένα προτείναμε:

-Την ανακαίνιση και εκσυγχρόνιση των ήδη υπαρχουσών εστιών μέσω προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης της Ε.Ε. .

-Την δημιουργία νέων εστιών μέσω ΣΔΙΤ Την ετήσια επανεξέταση των κριτηρίων (οικονομικών και ακαδημαϊκών) ώστε να μειωθεί το ποσοστό των φοιτητών που κρατούν παράνομα δωμάτια ή χειρότερα τα επινοικιάζουν.

– Την χρήση στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη διαχείρηση των πρώτων υλών στο εστιατόριο με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη χρήση αυτών για την αύξηση των δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

O κ. Δέρβος αφού μας ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα κινήσεις και τον προγραμματισμό δράσης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ , δεσμεύτηκε ότι θα αξιολογηθούν οι προτάσεις μας ώστε σε συνεργασία με την νέα Πρυτανική́ αρχή́ να γίνουν πράξη.

Πηγή: patrastimes.gr