Σε μια από τις βασικές μορφές απασχόλησης εξελίσσεται πλέον η τηλεργασία για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, με την κυβέρνηση να προωθεί σχετική διάταξη για τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα. Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησε στην εδραίωση της εξ αποστάσεως απασχόλησης, η οποία, ακόμη και μετά το άνοιγμα της αγοράς και μέχρι να εξαλειφθεί ο κορονοϊός, θα παραμείνει υποχρεωτική τουλάχιστον για το 40% των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου η υποχρεωτική τηλεργασία ανέρχεται στο 60%.

Σε συμφωνία

Η νέα μορφή εργασίας θα παραμείνει και μετά την εξάλειψη του κορονοϊού και την επιστροφή στην κανονικότητα, με τη διαφορά ότι δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να αναλάβει και το υπουργείο Εσωτερικών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, η επιλογή θα είναι εθελοντική, θα υπογράφεται συμβόλαιο παροχής των νέων όρων εργασίας και οι επικεφαλής των διευθύνσεων του Δημοσίου θα αποφασίζουν για το ποσοστό συμμετοχής. Και στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον ο εργαζόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση της, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τον εργοδότη. Η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Ακόμη, θα έχει την υποχρέωση να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζομένου. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης του, η συμφωνία περί τηλεργασίας καθίσταται ανίσχυρη. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι δέκα άξονες για την οριοθέτηση της τηλεργασίας είναι οι εξής:

1. Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και µε τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάµει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

2. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή µε μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο.

Πηγή: patrastimes.gr