Παρατείνονται έως τις 31 Μαρτίου 2021 τα έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Τα μέτρα αφορούν στην οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας στην κατεύθυνση αποσυμφόρησης των μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και των εργασιακών χώρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε 2 νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, από την ερχόμενη Δευτέρα και έως το τέλος Μαρτίου παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Οι εργοδότες για ακόμα έναν μήνα θα μπορούν να καθορίζουν με απόφασή τους ότι η εργασία, που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με τηλεργασία. Το έκτακτο αυτό μέτρο υιοθετήθηκε πριν από ακριβώς έναν χρόνο ως προσωρινό, όμως η επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου επιβάλλει την παράτασή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού, παρατείνονται έως και την 31η Μαρτίου οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους.

Για την ορθή τήρηση του μέτρου οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο πληροφοριακό σύστημα, «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση – εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όσον αφορά στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Μάρτιο, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»  κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στην «ΕΡΓΑΝΗ». Επιπλέον, η έκτακτη  προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας τους.

Δεδομένου ότι η τηλεργασία προαναγγέλλεται με απειλή προστίμου 3.000 ευρώ και καθώς ο κλοιός των ελέγχων έχει «σφίξει», τα λογιστήρια των επιχειρήσεων σε όλη την χώρα οφείλουν σήμερα να προαναγγείλουν την τηλεργασία των υπαλλήλων τους.

Πηγή: patrastimes.gr