Υποχρεωτική για το 50% του προσωπικού – Πρόστιμο 3000 ευρώ σε όσους δε συμμορφωθούν.

 Εικόνα Απριλίου θα θυμίζει από την Τρίτη η αγορά καθώς μακραίνει η λίστα με τους πληττόμενους  ΚΑΔ μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων με κυβερνητική εντολή. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα τεθούν εκ νέου σε αναστολή της σύμβασης προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Η δυνατότητα αναστολών θα προβλέπεται και το  Δεκέμβριο ενώ έως το τέλος του χρόνου θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Παράλληλα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα ισχύσει υποχρεωτικά η τηλεργασία για το 50% του προσωπικού . Η τηλεργασία θα πρέπει να προαναγγέλλεται όπως είχε συμβεί και τον Απρίλιο. Τη Δευτέρα η την Τρίτη αναμένεται να ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» προκειμένου οι εργοδότες να δηλώνουν τους εργαζόμενους που θα εργαστούν από απόσταση.

Η υποχρέωση για τηλεργασία στο 50% του προσωπικού που μπορεί να εργαστεί από απόσταση ισχύει πλέον για όλη την Ελλάδα ενιαία, είτε η Περιφέρεια ανήκει σε ζώνη επιτήρησης είτε σε ζώνη αυξημένου κινδύνου.

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού». Το ειδικό αυτό έντυπο με το οποίο οι εργοδότες θα προχωρήσουν στην δήλωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας, βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Όσοι δεν εφαρμόσουν το μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Οι εργοδότες μπορούν εντός Νοεμβρίου να εναλλάσσουν τους μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, π.χ. ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό. Εξαιρούνται :

·τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας,

·τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας,

·οι φαρμακαποθήκες,

·οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και

·οι ταχυμεταφορές.

Κατά τον υπολογισμό του 50% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Ευνόητο είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.). Επίσης, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1. δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

·Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

·Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «Ώρες έναρξης & λήξης, ημέρες εργασίας» αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

·Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων  που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, υφίσταται η υποχρέωση προαναγγελίας του 50% του προσωπικού τους για τον Νοέμβριο και όχι η υποβολή του Εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά.

Πηγή: patrastimes.gr