Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο γράφημα των δέκα χωρών με το μεγαλύτερο αριθμό ανεκτέλεστων αποφάσεων ενισχυμένης διαδικασίας, όπως προκύπτει από τα πεπραγμένα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το 2020, που παρουσιάζει η επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην 14η ετήσια αναφορά της και σχολιάζει με σημερινή ανακοίνωσή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ο συνολικός αριθμός ανεκτέλεστων υποθέσεων ελληνικού ενδιαφέροντος στο τέλος του έτους, ήταν 120, από τις οποίες οι 81 επαναλαμβανόμενες και οι 39 πρωτότυπες. Όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), ο αριθμός αυτός είναι ο μικρότερος της δεκαετίας (ενδεικτικά το 2019 ήταν 195 υποθέσεις, το 2018 ήταν 238 και το 2017 ήταν 305. Οι 18 από τις 120 υποθέσεις εκκρεμούν στην Υπηρεσία Εκτέλεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για πάνω από πέντε χρόνια.

Όπως σχολιάζει το ΝΣΚ, ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχή πορεία της Ελλάδας τα τελευταία τρία χρόνια διαδραμάτισε «αφενός ο άρτιος χειρισμός των υποθέσεων από εξειδικευμένους στο αντικείμενο αυτό λειτουργούς του ΝΣΚ και η εξαιρετική συνεργασία τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η δημιουργία στην κεντρική υπηρεσία του ΝΣΚ, ειδικού γραφείου, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ».

Από την Ελλάδα καταβλήθηκαν 2.131.421 ευρώ για αποζημιώσεις το 2020, ποσό που κατατάσσει τη χώρα έκτη σε σύνολο 47 κρατών. Όπως εξηγεί το ΝΣΚ, το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων που πληρώνει η Ελλάδα αφορά σε υποθέσεις φυλακισμένων που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές. «Η Ελλάδα καταδικάζεται και τα υπέρογκα αυτά ποσά καταβάλλονται, γιατί δεν έχουμε θεσπίσει εθνικό ένδικο μέσο, το οποίο θα μπορούσαν να ασκήσουν οι διαμαρτυρόμενοι φυλακισμένοι και να αποφεύγεται έτσι η προσφυγή στο ΕΔΔΑ και η καταβολή αποζημιώσεων». Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επισημαίνει, ότι έχει καταθέσει στους συναρμόδιους υπουργούς σχέδιο διάταξης για τη θέσπιση του κατάλληλου εθνικού ένδικου μέσου, το οποίο αναμένεται σύντομα να ψηφιστεί.

Το 2020 ολοκληρώθηκε η επιτήρηση και αρχειοθετήθηκαν 111 αποφάσεις για την Ελλάδα (98 επαναλαμβανόμενες και 13 πρωτότυπες), ενώ πραγματοποιήθηκαν 24 φιλικοί διακανονισμοί που επίσης αρχειοθετήθηκαν χωρίς να εκδοθεί απόφαση από το ΕΔΔΑ.
Συνολικά, σύμφωνα με τα πεπραγμένα του 2020, η Επιτροπή Υπουργών έκλεισε το 2020 983 υποθέσεις, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τις υποθέσεις αυτές οι 187 (το 19%) ήταν πρωτότυπες και οι 796 (81%) επαναλαμβανόμενες. Ωστόσο 5.233 υποθέσεις δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, αν και ο αριθμός θεωρείται ένας από τους χαμηλότερους από το 2006 και έπειτα. 

Πηγή: patrastimes.gr