Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και ψηφιακά μαθήματα στα πεδία της Φυσικής Αγωγής- Αθλητισμού, της Παιδαγωγικής, της Φυσικής, της Πληροφορικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αναπτύξει και θα θέσει στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας ερευνητική ομάδα, στην οποία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπράττει, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, με το Πανεπιστήμιο του Hull (Kingston upon Hull από την Αγγλία),  το Hogeschool PXL της πόλης Χασέλ του Βελγίου, το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο Wirtschafts της Βιέννης από την Αυστρία.

Η συνεργασία εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με τη χρήση βίντεο 360ο – SEPA 360ο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ κι έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού και η κοινωνική αποστασιοποίηση ως μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς του. Αν και το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε πριν από την εξάπλωση της πανδημίας εκτιμάται πως πλέον καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Hull. Επιστημονικά υπεύθυνος για το Αριστοτέλειο είναι ο αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Βασίλειος Μπαρκούκης.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους διδάσκοντες στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθημάτων με βίντεο 360ο.  Η τεχνολογία των βίντεο 360ο  είναι σχετικά πρόσφατη και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές βλέπουν και μαθαίνουν από ένα βίντεο. Η χρήση της εκτιμάται θα βοηθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικτυακών διδακτικών προσεγγίσεων.

Στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος -από το 2019 έως και το 2022- η ομάδα καλείται να  αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου διδακτικό προσωπικό και φοιτητές των πανεπιστημίων θα μπορούν να ανεβάζουν, να σχολιάζουν, να εμπλουτίζουν και να μοιράζονται παραδείγματα βίντεο 360ο σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, διδακτικό υλικό και υλικό καθοδήγησης (MOOC, εγχειρίδια) σε τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικούς κλάδους, βιβλιοθήκη μαθημάτων με βίντεο 360ο για πιθανές μελλοντικές χρήσεις από εκπαιδευτικούς.

Πηγή: patrastimes.gr