Το Δημοτικό Συμβουλίου Πύργου ενέκρινε ομόφωνα το πλήρες τεύχος του τελικώς διαμορφωμένου Β2΄ Σταδίου της μελέτης των ΣΧΟΟΑΠ το οποίο θα αποσταλεί για γνωμοδότηση προς το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Μετά τη γνωμοδότηση από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α  θα προωθηθεί για την έκδοση απόφασης έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και θα αποσταλεί για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ..

Ο σκοπός του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ως εργαλείο πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού γενικότερα,  είναι η οργάνωση του αστικού αλλά και του περιαστικού – εξωαστικού χώρου και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αντικρουόμενων χρήσεων γης

Ειδικότερα το Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του πρώην Δήμου Πύργου, νυν Δημοτική Ενότητα Πύργου:

 • Θα οργανώσει ως ένα ενιαίο χωρικό σύνολο τη διοικητική ενότητα.
 • Θα καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Θα προσδιορίσει τους υποδοχείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Θα προσδιορίσει τις περιοχές που χρίζουν ειδικής προστασίας.
 • Θα δώσει κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και των προς ένταξη οικιστικών υποδοχέων καθώς και την ανάπλαση περιοχών.
 • Θα συμβάλει στην προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου.
 • Θα ορίσει αναπτυξιακούς στόχους συμβατούς με τη δυναμική της περιοχής και τις προοπτικές του ευρύτερου προγραμματικού πλαισίου.

Ειδικότερα μέσω της μελέτης προβλέπονται και θεσμοθετούνται μεταξύ άλλων ο επαναπλημμυρισμός  της λίμνης Μουριάς με τη δημιουργία θεματικού πάρκου, η κατασκευή περιφερειακού δρόμου στο νότιο – δυτικό τμήμα της πόλης, η πολεοδόμηση – ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου κ.α

Η έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αποτελεί μία σταθερή νέα βάση για την ανάπτυξη των νέων χωροταξικών εργαλείων, των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα δημοπρατηθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος το επόμενο φθινόπωρο. Ο δήμος Πύργου υπέβαλλε τεχνικό δελτίο στη συγκεκριμένη πρόσκληση η όποια έκλεισε την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό μετά από πρόταση του κ. Βασίλη Παναγόπουλου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία και αποδέχθηκε ο δήμαρχος κ. Τάκης Αντωνακόπουλος συγκροτείται άτυπη επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα με αντικείμενο την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 • Αργυρόπουλο Ιωάννη – Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών (Συντονιστή)
 • Ανδριόλα Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο
 • Παναγόπουλο Βασίλειο – Δημοτικό Σύμβουλο
 • Αργυρόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο
 • Τσίκα Άγγελο – Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Λαμπρόπουλο Γιώργο – Ειδικό Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας
 • Παναγούλια Ιωάννη – Πολιτικό μηχανικό – ¨Άμισθο σύμβουλο Δημάρχου Πύργου
 • Χρονόπουλο Τάκη – Πολιτικό Μηχανικό
 • Βαμαβακά Ανάστασιο – Χωροτάκτη – Υπάλληλο Πολεοδομίας

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 1.30 μ.μ στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.

Πηγή: patrastimes.gr