Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ναυπακτίας για την προμήθεια «Ημιυπόγειου και Υπόγειου Συστήματος Συλλογής Απορριμμάτων για την Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων».  Το έργο προϋπολογισμού 218.656,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση».

Με βασική στόχευση την αισθητή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η υπογειοποίηση των κάδων επιτυγχάνει την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οσμών και το σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων, δεδομένου ότι για την αποκομιδή απαιτούνται ελαφρότερα μέσα (διαξονικά απορριμματοφόρα).  Επιπλέον, συγκριτικά με άλλα συστήματα συλλογής απορριμμάτων, το κόστος λειτουργίας είναι σαφώς οικονομικότερο.

Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, δήλωσε: «Πρόκειται για μία ακόμη στοχευμένη παρέμβαση του Δήμου μας με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις.  Συνολικά θα τοποθετηθούν δέκα ημιυπόγεια και τέσσερα υπόγεια συστήματα στην Ναύπακτο που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.  Η επιδιώξή μας είναι αυτή ακριβώς.  Να εξελίσσουμε τις υποδομές μας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους».

Πηγή: patrastimes.gr