Παράταση δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις τις επόμενες ημέρες
Eιδικότερα, οι δικαιούχοι που δεν κατάφεραν ή δεν πρόλαβαν να καταχωρήσουν την αίτησή τους, θα μπορούν να την υποβάλλουν από το Σάββατο 4 Ιουλίου μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Οι ημερομηνίες της παράτασης
Σάββατο 4 Ιουλίου: δικαιούχοι με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 0 – 1

Κυριακή 5 Ιουλίου: δικαιούχοι με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 2 – 3

Δευτέρα 6 Ιουλίου: δικαιούχοι με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 4 – 5

Τρίτη 7 Ιουλίου: δικαιούχοι με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 6 – 7

Τετάρτη 8 Ιουλίου: δικαιούχοι με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 8 – 9

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018

Πηγή: patrastimes.gr