Για τρίτη φορά μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για το φράγμα Πείρου-Παραπείρου. Η νέα ημερομηνία που ορίζεται τώρα για το άνοιγμα των προσφορών είναι η 9η Φεβρουαρίου. Ο λόγος της νέας αναβολής όπως αναφέρεται στην απόφαση που έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» είναι η αποχή των υπαλλήλων από τους διαγωνισμούς του Ν. 4412/2016.

screen-15.42.58[26.01.2021]

Η απεργία βεβαίως των υπαλλήλων είχε ανακοινωθεί από τις 23-1-2021 και η διάρκειά της είναι έως τις 5-2-2021 γεγονός που γνώριζε η Γενική Γραμματεία Υποδομών.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην εργολαβία συμπεριλήφθηκε και το έργο της επέκτασης των δικτύων υδροδότησης των υπολοίπων οικισμών του Νομού Αχαΐας που δεν έχουν ενταχθεί στην πρώτη φάση του έργου.

Στην προκήρυξη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές, τρία σχήματα που αποτελούνται από την κοινοπραξία Intrakat – Γκολιόπουλος ΑΤΕ, την κοινοπραξία Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης – Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ και την κοινοπραξία Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Κτηματική Εταιρεία – ΔΤ Μεσόγειος ΑΕ.

Και τα τρία ενδιαφερόμενα σχήματα έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή έργων ύδρευσης και κατά συνέπεια η επιλογή του αναδόχου θα κριθεί στο ποσοστό της έκπτωσης που έχουν προσφέρει.

Πηγή: patrastimes.gr