Τροπολογία που προβλέπει διαδικασία fast track για τον διορισμό γιατρών στο ΕΣΥ κατατέθηκε στη Βουλή. Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύντμηση σε 2 ημέρες από 7 εργάσιμες που ισχύει για την υποβολή ένστασης κατά της μοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, ενώ σύντμηση προθεσμίας σε 2 ημέρες από 5 που ισχύει, για τη δήλωση της θέσης προτίμησης ή αποδοχής θέσης.

Στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα γιατρών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας στη χώρα μας με απλή υπεύθυνη δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν τους έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση την οποία θα υποχρεούνται να προσκομίσουν εάν τους απονεμηθεί ο τίτλος. Η ρύθμιση αφορά τόσο γιατρούς ελληνικής υπηκοότητας όσο και κοινοτικούς υπηκόους.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας, το οποίο ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη.

Πηγή: patrastimes.gr