Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο έχει την ευθύνη της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών και της οικονομικής διαχείρισης της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας τόσο στο Ρίο όσο και στο Κουκούλι, προχώρησε σε  σημαντικές εγκρίσεις δαπανών και παρεμβάσεων  για την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης των οικοτρόφων φοιτητών.

Σημαντικότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

  • Εκτέλεση του έργου προσωρινής υποστύλωσης του κτιρίου του Μαγειρείου και διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του.
  • Εκτέλεση του έργου υποστύλωσης του κτιρίου 6 στο οποίο διαμένουν 114 οικότροφοι φοιτητές.
  • Αντικατάσταση τριών λεβήτων-θερμαντήρα και έργα αναβάθμισης στα λεβητοστάσια της Α και Β ΦΕΠ.
  • Εκτέλεση του σημαντικότατου  έργου εγκατάστασης ασύρματης δικτύωσης της ΦΕΠ και η διασύνδεσή του με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ. Το έργο θα παραδοθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο 2021.
  • Αντικατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού μαγειρείου και είναι σε εξέλιξη το έργο προμήθειας εξοπλισμού κοιτώνων οικοτρόφων.

Επίσης δημοπρατήθηκαν και είναι σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου τρία σημαντικά έργα βελτίωσης της ΦΕΠ και συγκεκριμένα:

  • το έργο ανακατασκευής χώρων υγιεινής του κτιρίου B(6)
  • το έργο αντικατάστασης λέβητα στο λεβητοστάσιο της Α ΦΕΠ και
  • το έργο κατασκευής προσβάσεων ΑΜΕΑ στη ΦΕΠ

Πηγή: patrastimes.gr