Ειδικότερα, στις 18 Ιουνίου, ο φορέας θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την 40ετή εκμίσθωση του πρώην στρατοπέδου “Παπαποστόλου”, στον Δήμο Στυλίδας, συνολικής επιφάνειας 203 στρεμμάτων. Ως τιμή εκκίνησης του ετήσιου συνολικού μισθώματος έχει οριστεί το ποσό των €100 χιλ., ενώ η σύμβαση μίσθωσης συνοδεύεται με δεκαετή παράταση.

ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Επίσης, στις 24 Ιουνίου θα λάβει χώρα διαγωνισμός για το πρώην Στρατόπεδο “Ζωή Αντωνίου”, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 21,4 στρεμμάτων, με τιμή εκκίνησης €72 χιλ., για περίοδο μίσθωσης 20 ετών, με δικαίωμα παράτασης για
ακόμη 20 χρόνια.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β

Τέλος, στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου “Φιλίππου Β”, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που έχει συνολική επιφάνεια 24,7 στρέμματα και συνοδεύεται με τιμή εκκίνησης €21 χιλ., με τη διάρκεια παραχώρησης να είναι 25 χρόνια.

Πηγή: patrastimes.gr