Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τους προγράμματος «Γέφυρα» για εννεάμηνη επιδότηση δόσεων ενήμερων και υπερήμερων δανείων με δυνητικούς δικαιούχους περίπου 300.000 δανειολήπτες που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν στεγαστικά, επιχειρηματικά, αλλά και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία τους είτε αυτά είναι ενήμερα ή είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή είναι υπερήμερα και έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει να «τρέχει» από σήμερα και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε χθες 3 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση θα ξεκινά από τον επόμενο μήνα από αυτό στον οποίον έγινε η αποδοχή της ένταξης υπαγωγής.

Βασική προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους είναι να μπορούν να αποδείξουν ότι το χτύπημα του κορονοϊού έχει μειώσει σημαντικά τα εισοδήματά τους. Η ένταξη στο πρόγραμμα θα έχει ως ευεργέτημα την επιδότηση για 9 μήνες των δόσεων του δανείου ανάλογα με την κατάστασή του.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και όσοι έκαναν αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη και εκκρεμεί η εκδίκασή της, χωρίς να υπαναχωρήσουν στην αίτησή τους για συνολική ρύθμιση των χρεών τους μέσω του ν. Κατσέλη. Στην περίπτωση αυτή το δάνειό τους θεωρείται ρυθμισμένο για εννέα μήνες.

Αίτηση μπορεί να κάνει και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

Η ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» δεν αναστέλλει αυτόματα διαδικασίες πλειστηριασμού ή κατάσχεσης. Η ρύθμιση μέσω της επιδότησης από του Δημοσίου της δόσης σε συμφωνία με την τράπεζα μπορεί να αναστείλει τις διαδικασίες αυτές για δάνεια που συνδέονται με την πρώτη κατοικία. Ωστόσο αν ο δανειολήπτης έχει και άλλες οφειλές είναι πιθανό να βρεθεί σε διαδικασία κατάσχεσης από τους άλλους πιστωτές του.

Ειδικότερα, η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το α’ τρίμηνο. Στο β’ τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο γ’ τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το α’ τρίμηνο. Στο β’ τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο γ’ τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το α’ τρίμηνο. Στο β’ τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο γ’ τρίμηνο στο 30%.

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το α’ τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το β’ τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το γ’ τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «Γέφυρα», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Κατηγορία δανείου Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Γ’ τρίμηνο
Α. Εξυπηρετούμενο δάνειο
(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600€)

90% 80% 70%
Β. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί
(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500€)

80% 70% 60%
Γ. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί
(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300€)

60% 50% 30%
ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση

Για την ένταξη στη ρύθμιση υπάρχουν δύο κατηγορίες κριτηρίων. Η πρώτη αφορά στην πιστοποίηση της μείωσης του εισοδήματος είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για το λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid-19, δηλαδή όσοι λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, εργαζόμενοι σε ΚΑΔ που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγέντες από τον κορονοϊό με κριτήριο τη μείωση της αμοιβής τους. Συγκεκριμένα:

– Αν ο μισθός πριν από την πανδημία ήταν 1.000 ευρώ και έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 10%.

– Αν ο μισθός πριν από την πανδημία έφτανε ως τα 2.000 ευρώ και έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 20%.

– Αν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ και έχει μειωθεί κατά 30%.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το β’ τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το β’ τρίμηνο του 2019). Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή και ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία είναι ιδιοκτήτες με μειωμένο ενοίκιο.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους δεν θα πρέπει να έχουν και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην α’ κατοικία τους.

Η δεύτερη κατηγορία κριτηρίων είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά. Σε αυτήν την κατηγορία τα κριτήρια αναπτύσσονται ανάλογα με τη σημερινή κατάσταση του δανείου. Συγκεκριμένα:

Στα εξυπηρετούμενα δάνεια:

– Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

– Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

– Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ.

– Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.

– Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

– Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί:

– Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

– Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

– Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ.

– Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.

– Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

– Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί:

– Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

– Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

– Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ.

– Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

– Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

– Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

– Εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για το λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid-19.

– Να έχει ατομικό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.500 ευρώ.

– Να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr