Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Κλειστού Προπονητηρίου στο Αντίρριο, το οποίο θα λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή και ως σημείο αναφοράς για τους δημότες.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 304.000,00 ευρώ, για το οποίο συνεργάστηκαν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας και ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός κ.Δημήτρης Γαβριηλίδης που συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD Leader» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από ίδιους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Πηγή: patrastimes.gr