Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των πρώτων αιτήσεων για συμμετοχή στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οδηγεί την ΑΑΔΕ σε ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων καταστρατήγησης των όρων και προϋποθέσεων εκταμίευσης των ενισχύσεων σε προηγούμενους κύκλους.

Οι έλεγχοι θα εστιάσουν στα στοιχεία που δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport και στα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, θα συγκρίνουν τα μηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων φέτος σε σχέση με τα μεγέθη προηγούμενων ετών, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων όσο και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ατασθαλίες τότε το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να επιστραφεί ή να αφαιρεθεί από μελλοντικές διεκδικήσεις.

Η διαδικασία για την καταβολή των κρατικών δανείων δεν θα είναι αυτόματη, όπως έγινε στον 4ο κύκλο. Οι ενδιαφερόμενοι πρώτα θα υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport.

Κατόπιν θα εκδοθεί νέα απόφαση με τον αλγόριθμο βάσει του οποίου θα καθορίζεται και το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος, όπως έγινε στους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού κύκλου περιλαμβάνονται:

· θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου τους μήνες Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020

· το ελάχιστο ποσό της επιδότησης θα είναι 1.000 ευρώ, αν και από το τελικό ποσό θα αφαιρεθεί η οικονομική ενίσχυση που έλαβε ο δικαιούχος στον 4ο κύκλο

· το 50% του ποσού δεν θα επιστραφεί.

· θα πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω των τεσσάρων προηγούμενων κύκλων το 2020, προστατεύθηκαν περίπου 1 εκατ. θέσεις εργασίας.

Πηγή: patrastimes.gr