Σύμφωνα με πληροφορίες του «Mononews», θα υιοθετηθεί η ίδια διαδικασία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τηρήθηκε για την καταβολή των αναδρομικών ποσών για το διάστημα του 11μηνου Ιουνίου 2015 έως Μαΐου 2016. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζουν ότι οι δικαιούχοι κληρονόμοι αναδρομικών αυτής της κατηγορίας, συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, ξεπερνούν τις 2.500. Η ειδική πλατφόρμα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν αναδρομικά ποσά οι κληρονόμοι, είναι οι συνταξιούχοι αφενός να έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και αφετέρου να μη διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά.

Για την καταβολή των αναδρομικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών .Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλει  ηλεκτρονικά αίτηση ο καθένας από τους κληρονόμους. Ακολούθως θα απαιτηθούν τρία δικαιολογητικά  (σύζυγος, τέκνα κ.ά.), προκειμένου να καταβληθούν τα αναδρομικά.

Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξη, οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα,  θα διεξάγεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία είχε γίνει σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο  οι δικαιούχοι κληρονόμοι υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ειδικότερα θα ζητηθεί από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

1.Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.

2.Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.

3.Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν  ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την προσκόμιση των πιστοποιητικών που απαιτούνται στο gov.gr.

Αναλυτικότερα:

  1. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias

Για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομιάς είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Τι ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν:

– επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό

– επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης (ή αποποιήσεων) κληρονομιάς

παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται

επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε το πιστοποιητικό σας

Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

– δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας

– δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

– Μέχρι την 01/03/2013, δικαστήριο της κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  1. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes. Για να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Τι πρέπει να κάνετε:

– επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό

– επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (ή διαθηκών)

παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται

επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό σας

Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

– αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης. Μέχρι την 01/03/2013 αρμοδιότητα είχε το Πρωτοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.

– το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon.

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Την πρώτη φορά εκδίδετε το πιστοποιητικό μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ στη συνέχεια μπορείτε να εκδίδετε αντίγραφα ηλεκτρονικά. Θα χρειαστείτε:

– τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

– τα στοιχεία του θανόντος

Έκδοση για πρώτη φορά:

– Επιλέξτε «Αίτηση προς ΚΕΠ».

– Στη συνέχεια, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

– Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ φέρει μοναδικό κωδικό και έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

Πηγή: patrastimes.gr