Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλατφόρμα για την υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Οι οφειλέτες του δημοσίου μπορούν να να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις με την πρώτη δόση να πληρώνεται στα τέλη Ιανουαρίου του 2022. Μέχρι τότε τα χρέη παραμένουν παγωμένα χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Σύμφωνα με την Απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Α. Βεσυρόπουλου, η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης των 72 δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και 31/12/2021, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022, ωστόσο η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες στις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα οι οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/202. Εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (πληττόμενοι ΚΑΔ)

Πηγή: patrastimes.gr