Ξεπαγώνουν από τον Σεπτέμβριο οι απολύσεις καθώς λήγουν τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης, για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ή είτε έκαναν χρήση προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ήδη από τον Ιούνιο και Ιούλιο άρθηκαν τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης για μια σειρά επιχειρήσεων, ενώ στις 31 Αυγούστου εκπνέει και το τελευταίο χρονικό ορόσημο, που ισχύει.

Σημειώνεται πως οι απολύσεις είχαν «παγώσει» από την έναρξη της πανδημίας, καθώς οι πληττόμενες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης, όπως οι αναστολές συμβάσεων η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η Συν–Εργασία δεν είχαν το δικαίωμα να προβούν σε μείωση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, για το προσεχές διάστημα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και η χρονική τους διάρκεια είναι η ακόλουθη:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Για τους εργοδότες που έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης έχει λήξει για τους περισσότερους κύκλους ενώ απομένει η σχετική υποχρέωση, μόνο για όσους εντάχθηκαν στον 7ο κύκλο.

Οι περίπου 290.000 επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, θα πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως και τις 31 Αυγούστου 2021.

Νωρίτερα είχε λήξει η υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην Επιστρεπτέα 7, στις 31 Ιουλίου και στις 30 Ιουνίου για όσους εντάχθηκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω διασταυρώσεων με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση, ανεξάρτητα για ποια περίπτωση επιστρεπτέας προκαταβολής πρόκειται, τότε θα ζητηθεί να επιστραφεί το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε.

Αναστολές Συμβάσεων
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (εκατοντάδες χιλιάδες) που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς των αναστολών συμβάσεων εργασίας, η προστασία μη απόλυσης, έχει λήξει.Με το άνοιγμα της αγοράς έχει περιοριστεί αισθητά το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας, σε ελάχιστους ΚΑΔ.

Για τους εργαζόμενους ανοιχτών αλλά πληττόμενων βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων, όπως επίσης και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν και πλήττονται, η προστασία διαρκεί κατ’ αρχήν για όσο χρονικό διάστημα κάνουν οι εργοδότες χρήση του μέτρου των αναστολών, αλλά και μετά το τέλος των αναστολών για χρονικό διάστημα ίσο ακριβώς σε διάρκεια με την διάρκεια των αναστολών. Το ισόχρονο διάστημα υπολογίζεται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες της αναστολής των συμβάσεων.

Φυσικά, αν μια επιχείρηση, δεν έχει υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης, λόγω των αναστολών, αλλά έχει (υποχρέωση) από άλλο πρόγραμμα, π.χ. λήψη Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τότε δεν μπορεί να προβεί σε απολύσεις.

Τέλος, σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, το οποίο διαρκεί 6 μήνες, δεν απαγορεύεται να απολύσουν εργαζόμενους, αλλά έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας.

Πηγή: patrastimes.gr