Χρέη ύψους 5,6 δις. ευρώ προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία «ξεπαγώνουν» από τον Ιανουάριο του 2022 για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ύψους 2,6 δις. ευρώ που βεβαιώθηκαν την περίοδο της πανδημίας και έχει ανασταλεί η πληρωμή τους καθώς και η επιστροφή κεφαλαίων περίπου  3 δις. ευρώ από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το  «κουβάρι» των υποχρεώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που θα ξετυλιχθεί από το 2022 έχει ως εξής:

1. Πληρωμή δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Από τον Ιανουάριο του 2022 θα «ξεπαγώσουν» κορονοχρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 2,6 δις. ευρώ τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 για πάνω από 800.000  φορολογούμενους οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να τα εξοφλήσουν σε έως 36 άτοκες ή σε έως 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

– 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

– 299.195 φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα  και είναι κυρίως μισθωτοί που τέθηκαν σε αναστολή και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια.

– 134.455 νομικά πρόσωπα.

2. Σταδιακή εξόφληση περίπου 3 δις. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές. Από τα φθηνά δάνεια ύψους 8,3 δις. ευρώ που δόθηκαν μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για ενίσχυση της ρευστότητας την περίοδο της υγειονομικής κρίσης θα πρέπει να επιστραφούν περίπου 3 δισ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι έχουν τις ακόλουθες επιλογές: 

– Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

– Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

«Κούρεμα» έως 75%

Σημειώνεται ότι τα κρατικά δάνεια που έλαβαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές «κουρεύονται» έως και 75%.

Πιο συγκεκριμένα εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

– Επιστρέφεται το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

– Επιστρέφεται το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

– Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

– Επιστρέφεται το 25%  εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

– Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 33,3%.

Πηγή: patrastimes.gr