Tο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα διαρκέσει έως τις 22 Αυγούστου. Η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης είναι ο κεντρικός στόχος της διάθεσης των δημόσιων πόρων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, οι οποίοι κατανέμονται σε 150 εκατ. ευρώ για την ενέργεια και σε 110 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον.

Η δράση που θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, ύψους 58,25 εκατ. ευρώ, είναι η ενεργειακή απόδοση, που αφορά ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια οικιακού τομέα, τριτογενούς τομέα και δημόσιας χρήσης.

Στον τομέα της ενέργειας, το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δράσεις όπως η ενεργειακή απόδοση, η στήριξη των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών, καθώς και η ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί για την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη υποδομών προστασίας, τις πράσινες πόλεις, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση υδάτων και στερεών και υγρών απόβλητων.

Οι πόροι που θα κατευθυνθούν στις χρηματοδοτήσεις αποτελούν μέρος από τους συνολικούς δημόσιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2025.

Για την Ενέργεια το ΤΠΑ του ΥΠΕΝ προβλέπει:

1. Δημόσια Διοίκηση και ψηφιοποίηση 4 εκατ. ευρώ

 • Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των πληροφοριών/στοιχείων που αφορούν στον τομέα ενέργειας και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
 • Αναβάθμιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ενεργειακών προϊόντων, ενεργειακών στοιχείων και γεωχωρικών πληροφοριών.
 • Αναβάθμιση και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για την απλοποίηση των υπηρεσιών και λειτουργιών του Τομέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

2. Ψηφιακή Διασύνδεση Μονάδων Δημόσιας Διοίκησης 2,5 εκατ. ευρώ

 • · Δράσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

3. Ενεργειακή Απόδοση 58,25 εκατ. ευρώ.

 • Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Οικιακού τομέα.
 • Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Τριτογενούς τομέα.
 • Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Δημόσιας Χρήσης.

4. Στήριξη ΑΠΕ – Συμπαραγωγή 12,5 εκατ. ευρώ

 • Νομοθετική ολοκλήρωση της απλοποίησης αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
 • Ομαδοποίηση μικρών έργων ΑΠΕ για σύνδεση στο Σύστημα.
 • Διασφάλιση βιωσιμότητας Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
 • Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ για τη διευκόλυνση διείσδυσης τους στην αγορά ηλεκτρισμού.
 • Προώθηση συστημάτων αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης.
 • Εκπόνηση πιλοτικών υποστηρικτικών μελετών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων (ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές).
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών και υλοποίηση έργων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

5. Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα – ενεργειακή μετάβαση 22 εκατ. ευρώ

 • Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης
 • Επιδοτήσεις για την αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγής θερμότητας με άλλον μεγαλύτερης απόδοσης / εναλλακτικού καυσίμου.
 • Επιδοτήσεις ανανέωσης στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά – Κινούμαι Ηλεκτρικά.
 • Οικονομικά κίνητρα συνδεδεμένα με τις εκπομπές CO2 για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση Χρήση ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση των σταθμών φόρτισης.

6. Ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων και υποδομών 50 εκατ. ευρώ

 • Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων.
 • Έργα και υποδομές διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού (μέσης και χαμηλής πίεσης / τάσης αντίστοιχα).

Για το «Περιβάλλον» οι δράσεις στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι:

1. Δημόσια Διοίκηση και ψηφιοποίηση 9,9 εκατ. ευρώ

2. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων 18 εκ. ευρώ.

 • Προώθηση μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των δασών, την προστασία παράκτιων πόλεων από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κ.ά.
 • Προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε άλλες πολιτικές.
 • Προώθηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
 • Προώθηση δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Προώθηση δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή, διαχείριση σποραγωγών κήπων και συστάδων.
 • Προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

3. Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων 15 εκατ. ευρώ

 • Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων/έργων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ύδατος σε κάθε κατηγορία χρήσης.
 • Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών σωμάτων.
 • Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές.

4. Διαχείριση Στερεών και Υγρών αποβλήτων 12,5 εκατ. ευρώ

 • Ολοκλήρωση υποδομών Αποχέτευσης και Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Ολοκλήρωση υποδομών αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
 • Ολοκλήρωση υποδομών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
 • Πρόβλεψη κάλυψης περιοχών που δεν έχουν ΧΥΤ από νέους ΧΥΤ ή εξυπηρέτησής τους από ΧΥΤ άλλων περιοχών.
 • Προώθηση της εφαρμογής της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
 • Προώθηση της ενίσχυσης του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Προώθηση ανάπτυξης του δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ), Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κέντρων Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ).
 • Ολοκλήρωση υποδομών μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων ή/και των δευτερογενών καυσίμων.
 • Προώθηση της αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης.
 • Προώθηση ανακύκλωσης νερού σε βιομηχανικές μονάδες.
 • Προώθηση επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος από μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

5. Πράσινες Πόλεις 20 εκατ. ευρώ

 • Ποδηλατοδρόμοι – αύξηση χρήσης ποδηλάτου
 • Ανάπτυξη του περπατήματος – προσβασιμότητα πεζοδρομίων
 • Συντήρηση-αναβάθμιση ή γκρέμισμα εγκαταλελειμμένων κτιρίων
 • Ανάπτυξη χώρων αστικού πρασίνου-Ενίσχυση επιπέδων βλάστησης του αστικού πρασίνου και του υγρού στοιχείου
 • Πολεοδομικές ρυθμίσεις/αναπλάσεις/παρεμβάσειςΑνάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών Προδιαγραφές για Τοπικά Χωρικά Σχέδια
 • Βελτιστοποίηση του χωροταξικού πλαισίου
 • Μελέτες βιώσιμης αστικής κινητικότητας Υπηρεσίες / Εξοπλισμός ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου
 • Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης και εκτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιράς μέσω του δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του εθνικού εργαστηρίου ποιότητας αναφοράς

6. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς 15 εκατ. ευρώ

 • Ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου
 • Ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια κ.λπ.)
 • Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης Δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού, όπως καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλάτων κ.λπ.
 • Διαχειριστικές μελέτες δασών/δασικές μελέτες
 • Έρευνα και ανάπτυξη στο τομέα των δασών
 • Διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων εντός και εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2020 και βελτίωση της γνώσης

7. Ανάπτυξη Υποδομών προστασίας 19 εκατ. ευρώ

 • Ανάπτυξη αντιπλημμυρικών έργων
 • Έργα Αντιπυρικής προστασίας δασών
 • Έργα αποκατάστασης υποδομών σε πληγείσες περιοχές.

 

Πηγή: patrastimes.gr