Προσωρινές οι περιφράξεις στο Ελληνικό, θα αποσύρονται με το τέλος κάθε αυτοτελούς έργου

 Tην απαλλαγή των μεγάλων αυθαιρέτων από την υποχρέωση ένταξης στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου για ένα τρίμηνο αλλά και τον προσωρινό χαρακτήρα των περιφράξεων στο Ελληνικό, δίνουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς.  

Στις ρυθμίσεις αυτές που υποβλήθηκαν από το υπουργείο με την μορφή τροπολογιών στην σύμβαση κύρωσης για τη διανομή του Ελληνικού, προβλέπεται ότι για όσα ακίνητα έχουν εξαιρεθεί από την κατηγορία 5 (με βαριές πολεοδομικές παραβάσεις) και συνεχίζουν να κάνουν υπαγωγή στο νόμο των αυθαιρέτων (ακίνητα από πλειστηριασμούς, leasing, κληρονομιές) θα μπορούν να παρακάμπτουν μέχρι τις 31 Ιουνίου την ταυτότητα του κτιρίου. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα αφού η υπαγωγή τους στο νόμο προβλεπόταν να γίνει μόνο μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα.

Για το ίδιο διάστημα, το υπουργείο παρέτεινε και τις βεβαιώσεις των μηχανικών για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων των υπόλοιπων κατηγοριών, οι οποίες έληγαν στα τέλη Μαρτίου, μεταθέτοντας την πλήρη εφαρμογή του νέου θεσμού από την 1 Ιουλίου.

Το υπουργείο προχώρησε χθες και στη βελτίωση της ρύθμισης για τις περιφράξεις στο Ελληνικό, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων τις προηγούμενες μέρες στην βουλή από επιστήμονες και δημάρχους.

Ο κ. Ταγαράς επανέλαβε ότι προστίθεται στην ρύθμιση διάταξη, σύμφωνα με την οποία «με την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων των έργων πραγματοποιούνται καθαιρέσεις των αντιστοίχων περιφράξεων οι οποίες πιστοποιούνται από το γραφείο Ελληνικού».

Με αυτές τις παρατηρήσεις, είπε επιβεβαιώνεται «ότι πρόκειται για προσωρινού χαρακτήρα περιφράξεις και για λόγους ασφαλείας και σε καμία περίπτωση για μόνιμες περιφράξεις που δημιουργούν πρόβλημα και στο έργο, αλλά και στην παραλία».

Στις νέες ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για την αντιμετώπιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, όπου το υπουργείο έχει συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μέχρι σήμερα, υπήρχαν σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά τρεις επιτροπές εξέτασης διαφορετικών υπουργείων (τριμελής επιτροπή μηχανικών,  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα κρίσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων) με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες δυσλειτουργίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Με στόχο να υπερπηδηθούν τα εμπόδια σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, συστήνεται Ειδική 7μελής Επιτροπή, η οποία θα διαχειρίζεται τα θέματα των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

Στόχος είναι με πολύ γρήγορους ρυθμούς να λαμβάνονται σύντομα αποφάσεις αν συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας,  είτε για τμήμα είτε για ολόκληρο οικοδόμημα, με όλες τις σχετικές παρεμβάσεις για διασφάλιση ευαίσθητων ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημείων, μέρους ή ολόκληρου του ακινήτου.

Το υπουργείο, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της «νησιωτικότητας», πρόσθεσε στις ρυθμίσεις την δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών πέραν της αποκεντρωμένης διοίκησης και στις έδρες τριών διαφορετικών νησιών (Μυτιλήνη, Ρόδο, Σύρο).

Με τις τροπολογίες, το ΥΠΕΝ έδωσε παράταση και για την ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) από τις 3 Μαρτίου που ήταν αρχικά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Λόγω πανδημίας παρατείνονται οι προθεσμίας και σε σχέση με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, τα λεγόμενα ΣΦΗΟ, με δυνατότητα ολοκλήρωσής τους από τους δήμους μέχρι τις 30 Ιουνίου και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, αν οι συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι δύσκολες.

Πηγή: patrastimes.gr