Σωρεία δράσεων έχει αναπτύξει  ενάντια στο σχέδιο της ΑΑΔΕ για την συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. της Πάτρας ο σύλλογος των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αχαϊας – Ηλείας – Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, ο οποίος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση στην οποία τονίζει:

«Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στις Δ.Ο.Υ. Αχαϊας – Ηλείας – Κεφαλληνίας και Ζακύνθου»  κάνει γνωστό προς κάθε κατεύθυνση, συμπεριλαμβανόμενων και των «ωτακουστών» ότι: Με πλήθος αποφάσεων το Δ.Σ. έχει ταχθεί ρητώς και κατηγορηματικώς κατά κάθε προσπάθειας περαιτέρω συρρίκνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

Η τακτική κυβερνητικών παραγόντων και των «δορυφόρων» τους στη δημιουργία κλίματος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πόλεων του Νομού μας, μόνο μικροπολιτικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετήσει και τελικά  οι θέσεις των εμπνευστών τέτοιων δημοσιευμάτων εκφράζουν τον πολιτικό χώρο στον οποίον ανήκουν.

Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζόμενων στις Δ.Ο.Υ. Αχαϊας – Ηλείας – Κεφαλληνίας και Ζακύνθου έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της διατήρησης των τριών Δ.Ο.Υ. του Νομού Αχαΐας, ζητώντας ταυτόχρονα την ενίσχυση τους με προσωπικό, ενώ έχει επιχειρηματολογήσει σε συνάντηση με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αλλά και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάγκη αναβάθμισης της Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών σε Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

Στο σχέδιο της ΑΑΔΕ για την συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. της Πάτρας ο σύλλογος των εργαζομένων έχει αναπτύξει σωρεία δράσεων που επέφεραν αντίστοιχα ψηφίσματα υποστήριξης όλων των κοινωνικών φορέων στην διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των δύο υπηρεσιών της πόλης.

Όσο αφορά δε την υποστελέχωση της ΔΟΥ Αιγίου πάλι ο σύλλογος έχει αναδείξει το πρόβλημα και μαζί με τον Δήμο Αιγιάλειας και τους εκεί τοπικούς φορείς έχει προβεί σε δράσεις που οδήγησαν στην άσκηση πίεσης προς ενίσχυση με προσωπικό της εν λόγω μονάδας.

Η θέση μας λοιπόν για να γνωρίζουν οι γράφοντες και υπογράφοντες τέτοιων κειμένων είναι η αναβάθμιση και όχι η κατάργηση οργανικών μονάδων προκειμένου οι υπηρεσίες να λειτουργούν με αξιοπρέπεια για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη, τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και τη συνέχιση του δημοσίου χαρακτήρα των μηχανισμών ελέγχου και είσπραξης.»

Πηγή: patrastimes.gr