Σε τρεις μεγάλες κατηγορίες χωρίζονται οι επιχειρήσεις αναφορικά με το καθεστώς μείωσης ή απαλλαγής των ενοικίων που ισχύει για τον Ιανουάριο.

Απαλλαγή από την καταβολή του συνόλου των ενοικίων

Μόνον στα επαγγελματικά μισθώματα συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά την εορταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2021. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών. Η μείωση στην κατηγορία αυτή κατά το Φεβρουάριο έχει ανακοινωθεί ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 80% και συνεπώς οι μισθωτές που υπάγονται στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταβάλουν προς τους ιδιοκτήτες το 20% του μισθώματος.

Κατά συνέπεια, στις «κλειστές» επιχειρήσεις του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται και οι εξής:

Μείωση 40%

Στα επαγγελματικά μισθώματα των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως «πληττόμενες» και συνεπώς οι μισθωτές πρέπει να καταβάλουν το 60%.

Καμία μείωση

Στα μισθώματα των επιχειρήσεων που συνεχίζουν ακώλυτα τη λειτουργεία τους όπως σουπερμάρκετφαρμακεία κλπ.

Σημειώνεται ότι οι «κλειστές» και οι «πληττόμενες» επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Δ., ορίζονται από αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Τι ισχύει για τους ιδιοκτήτες

Από τον μήνα Μάρτιο του 2020 έως τον μήνα Οκτώβριο του 2020, οι εκμισθωτές (ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα) την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ που δικαιούνται θα την «δουν» ως συμψηφισμό σε οφειλές τους προς την Δ.Ο.Υ. (μείωση οφειλών τους στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet).

Από τον μήνα Νοέμβριο του 2020 και εφεξής, οι εκμισθωτές (ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα) την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ που δικαιούνται θα την εισπράξουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους, που έχουν δηλώσει στο TAXISnet στην Α.Α.Δ.Ε (αφού πρώτα προηγηθεί από μέρους τους, η υποβολή της «δήλωσης Covid» στο TAXISnet, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες).

Αναλυτικά, οι υποχρεωτικές μειώσεις ενοικίων των των επιχειρήσεων προς τους ιδιοκτήτες λόγω Covid-19 από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα:

Μήνας «Είδος» Επιχειρήσεων Μείωση μισθώματος (%)   Επιστροφή (συμψ/σμός) στους εκμισθωτές (%) επί του εισπρ/ντος μισθώματος
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 Κλειστές 40% 20%
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 Πληττόμενες 0 0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Κλειστές 40% 20%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Πληττόμενες 40% 20%
ΜΑΪΟΣ 2020 Κλειστές 40% 20%
ΜΑΪΟΣ 2020 Πληττόμενες 40% 20%
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 Κλειστές 40% 20%
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 Πληττόμενες 0 0
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 Τουρισμού Πολιτισμού Αθλητισμού 40% 20%
Μεταφορών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 Τουρισμού 40% 20%
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Μεταφορών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Τουρισμού 40% 20%
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Μεταφορών
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Τουρισμού 40% 20%
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Μεταφορών
Μήνας  «Είδος» Επιχειρήσεων Μείωση μισθώματος (%)   Καταβολή στους εκμισθωτές (%) επί της μείωσης 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Κλειστές 40% 50%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Πληττόμενες 40% 50%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Κλειστές 40% 50%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Πληττόμενες 40% 50%
Μήνας  «Είδος» Μείωση μισθώματος (%)   Καταβολή
Επιχειρήσεων στους εκμισθωτές
(%) επί του μισθώματος
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Κλειστές 100% 80%
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Πληττόμενες 40% 20%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Κλειστές 80% 60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Πληττόμενες 40% 20%

Παραδείγματα

Σημειώνεται ότι λόγω των συνεχών αναπροσαρμογών στις τιμές των ενοικίων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, το οικονομικό επιτελείο αναπροσαρμόζει και την «επιχορήγηση» της ζημίας των ιδιοκτητών, που για τον Ιανουάριο ειδικά θα εισπράξει απευθείας στον λογαριασμό του την ενίσχυση, εν αντιθέσει με τον Μάιο που υπήρξε συμψηφισμός με οφειλές στην Εφορία.

Μάιος 2020

Για ενοίκιο 1.000 ευρώ με μείωση 40%, ο ιδιοκτήτης θα λάβει από την επιχείρηση 600 ευρώ. Επίσης, ο εκμισθωτής θα συμψηφίσει με φορολογικές του οφειλές, το ποσό των 120 ευρώ, ήτοι το 20%  από τα 600 ευρώ.

Δεκέμβριος 2020

Για ενοίκιο 1.000 ευρώ με μείωση 40%, ο ιδιοκτήτης θα λάβει από τον ενοικιαστή επιχειρηματία 600 ευρώ. Επίσης, θα εισπράξει στον τραπεζικό του λογαριασμό από το κράτος 200 ευρώ, ήτοι το 50% από το ποσοστό μείωσης (400×50%=200).

Ιανουάριος 2021

«Κλειστή επιχείρηση» με ενοίκιο 1.000 ευρώ και μείωση 100%, δεν καταβάλει τίποτα στον ιδιοκτήτη και αυτός θα εισπράξει από το κράτος απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στο TAXISnet 800 ευρώ, ήτοι το 80% του ποσού του ενοικίου.

«Πληττόμενη επιχείρηση» με μίσθωμα 1.000 και μείωση 40%, θα καταβάλει στον εκμισθωτή 600 ευρώ και αυτός θα εισπράξει από το κράτος στον τραπεζικό του λογαριασμό, το ποσό των 200 ευρώ, το 20% δηλαδή του ενοικίου.

Πηγή: patrastimes.gr