Ευρύ πρόγραμμα σε διεθνή μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του ελληνικού τουρισμού σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 ακολουθεί ο ΕΟΤ.

Google, Bloomberg, LinkedIn, Twitter, CNN, National Geographic, Travel Channel περιλαμβάνονται στα γνωστά διεθνή «ονόματα» για τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις, ύψους άνω των 2,1 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής σε συγκεκριμένες αγορές- στόχους με τα κονδύλια μάλιστα να κατανέμονται ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα.

Σε Google και Bloomberg αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 856 χιλ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του ΕΟΤ στα δύο μέσα κατά το B’ εξαμήνου του έτους 2020. Από το ποσό αυτό, αποφασίστηκε η διάθεση συνολικού ποσού 458,8 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την υλοποίηση του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του ΕΟΤ μέσω του διεθνούς διαδικτυακού μέσου Google, ενώ για το Bloomberg αποφασίστηκε η διάθεση συνολικού ποσού 396,8 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αγορές προβολής θα είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Σερβία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Δανία, η Τσεχία, η Φινλανδία και η Νορβηγία.

Όπως επισημαίνεται «η κατανομή του διαφημιστικού προϋπολογισμού ανά χώρα θα διαμορφώνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, ανάλογα με τις ειδικότερες υγειονομικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και τα τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα επικρατούν σε κάθε χώρα ανά πάσα στιγμή, ενώ το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι έως τον Οκτώβριο».

Δέσμευση πίστωσης ποσού 272,8 χιλ. ευρώ αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του ΕΟΤ στα διεθνή διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης LindedIn και Twitter εντός του B’ εξαμήνου του έτους 2020. Oι στόχοι της καμπάνιας στην περίπτωση αυτή θα είναι η προβολή της χώρας μας καταρχάς ως ενός διαχρονικά κορυφαίου καλοκαιρινού προορισμού και ως μιας από τις ασφαλέστερες υγειονομικά χώρες (Awareness) αλλά και η αύξηση του αριθμού των followers σε χώρες- στόχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ισραήλ, Τσεχία, Σερβία.

Επιπλέον, έχει εγκριθεί το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής του Οργανισμού, συνολικού ποσού 719,2 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ενίσχυση κρατήσεων για το φέτος στα διεθνή τηλεοπτικά μέσα CNN και TRAVEL CHANNEL, με διαφημιστικό υλικό που θα παρέχει ο ΕΟΤ.

Αντίστοιχα ποσό ύψους 272,8 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα διατεθεί στο διεθνές διαδικτυακό μέσο «National Geographic» με 12 αγορές- στόχους (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρος, Ισραήλ) έως και τον Οκτώβριο.

  • Εxpedia και Tripadvisor

Eπιπλέον, ο ΕΟΤ ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης ποσού 372 χιλ. ευρώ που αφορά σε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής στην «Expedia» για το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Αντίστοιχα, αποφασίστηκε η διάθεση συνολικού ποσού 223 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την υλοποίηση του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του ΕΟΤ μέσω του διεθνούς διαδικτυακού μέσου Trip Advisor, με στόχο επίσης την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης για το εξάμηνο που διανύουμε.

  • Πρόγραμμα συνδιαφήμισης

Εν τω μεταξύ, «τρέχουν» και τα προγράμματα συνδιαφήμισης του Οργανισμού με μεγάλα ονόματα όπως ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, η Aegean, αλλά και η Μastercard, ενώ το υπουργείο Τουρισμού έχει ανακοινώσει συνδιαφήμιση και με τον ταξιδιωτικό κολοσσό της TUI.

Ως προς το πρόγραμμα συνδιαφήμισης με την Aegean, το ποσοστό οικονομικής συμμετοχής ΕΟΤ ανέρχεται στο 50% της συνολικής επένδυσης ύψους 700 χιλ. ευρώ. πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις εντός του β΄ εξαμήνου του 2020 με διαφορετικές θεματικές ανάλογα με την περίοδο, «Ηλιος και Θάλασσα» και «City Break»- Τουρισμός Πόλης.

Με την Mastercard Europe, το πρόγραμμα συνδιαφήμισης φτάνει συνολικά τις 520 χιλ. ευρώ πρό ΦΠΑ, ήτοι στις 260.000 πλέον ΦΠΑ 24%, για τον ΕΟΤ και θα υλοποιηθεί εντός του β΄ εξαμήνου του 2020 στις αγορές της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας.

newmoney.gr

Πηγή: patrastimes.gr